Grila de salarizare a bugetarilor din legea unitară nu se aplică din 2011 - proiect

București FM

Socializare


549 vizualizari

Bugetarii nu vor primi în 2011 salariile, indemnizaţiile sau soldele lunare în funcţie de grila de salarizare, suma sporurilor şi a compensaţiilor nu poate depăşi 30% din salariu


Deasemenea, premiile lunare acordate celor care au rezultate deosebite vor fi plafonate la două salarii de bază lunare pe an.
Potrivit Mediafax, in nota de prezentare a proiectului de lege a salarizării, se arată că nu se aplică din 2011 prevederea potrivit căreia salariile de bază, indemnizaţiile lunare de încadrare şi soldele funcţiilor de bază se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare corespunzător claselor de salarizare cu valoarea de referinţă a coeficientului de ierarhizare corespunzător clasei de salarizare 1, rotunjindu-se din leu în leu, în favoarea salariatului.
Valoarea de referinţă corespunzătoare coeficientului de ierahizare 1 din grila de salarizare se stabileşte anual prin lege, conform Legii responsabilităţii fiscal bugetare 69/2010, la propunerea Ministerului Muncii şi Ministerului Finanţelor.
În cadrul noii grile de salarizare a bugetarilor au fost stabilite 110 clase de salarizare, cărora le corespund coeficienţi de ierarhizare la un interval de 1.025.
Totodată, legea salarizării unitare reglementează situaţia anumitor sporuri care au fost date sub forma unor sume compensatorii în anul 2010, stabilind că în aceste cazuri se majorează salariile de bază cu câteva clase de salarizare succesive celei deţinute.
Prin noua lege a fost stabilit şi un plafon pentru premiile lunare ce pot fi acordate de ordonatorii de credite personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei. Acest plafon a fost stabilit la 2% din cheltuielile cu personalul prevăzut în statul de funcţii, iar individual la nivelul a două salarii de bază lunare pe an.
Astfel, coeficientul de ierarhizare prevăzut de noua lege pentru funcţia de auditor conţine şi sporul pentru complexitatea muncii, iar pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, salariul de bază deţinut se majorează cu patru clase de salarizare succesive.
Prin noua lege de salarizare a fost fixat şi plafonul pentru sporuri, fiind prevăzut că suma sporurilor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor sau salariilor funcţiilor de bază ori ale indemnizaţiilor lunare de încadrare. Suma sporurilor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor individuale nu poate depăşi 30% din salariul de bază, solda, salariul funcţiei de bază sau indemnizaţia lunară de încadrare.
Guvernul poate aproba depăşirea limitei de 30% pentru anumite categorii de personal şi pentru condiţii temporare de muncă ce fac necesară acordarea unei plăţi suplimentare, cu respectarea limitei de maximum 30% pe totalul buget pentru fiecare ordonator principal de credite.
În nota de prezentare a proiectului de lege a salarizării se mai arată că pentru personalul din autorităţile administraţiei publice centrale, structurile din subordinea acestor autorităţi şi din instituţiile publice locale, nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate şi garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, se asigură o majorare de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicate la salariul de bază lunar, proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect.
Noua legea reglementează şi situaţia personalului care ocupă funcţii de conducere pentru care condiţia este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel.
Astfel, aceste persoane vor beneficia de salariile de bază prevăzute de lege pentru aceste funcţii, diminuate cu 10 clase de salarizare.
Totodată, prin noul act normativ se simplifică procedura de elaborare şi avizare a regulamentelor privind acordarea sporului pentru condiţiile de muncă, ce vor fi elaborate de către fiecare din ministerele coordonatoare ale celor şapte domenii de activitate bugetară - administraţie, sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome.
Acestea se aprobă prin hotărârea Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare sau autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.
Proiectul legii salarizării unitare se va afla luni, 22 noiembrie, pe masa Birourilor Permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, pentru stabilirea calendarului de angajare a răspunderii Guvernului, a anunţat, luni, la postul public de televiziune, premierul Emil Boc.
El a precizat că documentul va include, practic, două legi, respectiv o lege-cadru privind grila de salarizare, cu coeficiente de departajare între 1 şi 15 de la cel mai mic la cel mai mare salariu, şi o lege de aplicare a salarizării pentru anul 2011.Toate câmpurile sunt obligatorii.

Reafiseaza

Parteneri

BucurestiFM
BucurestiFM
BucurestiFM
BucurestiFM
BucurestiFM
BucurestiFM
BucurestiFM
BucurestiFM
BucurestiFM
BucurestiFM
BucurestiFM
BucurestiFM
BucurestiFM
BucurestiFM
BucurestiFM
BucurestiFM
BucurestiFM
BucurestiFM
BucurestiFM

Powered by Radio România New Media