Blestemul lui Videanu: la Vidra ca la Chiajna sau mult mai rău?

Comunitățile locale au cerut închiderea gropilor de gunoi!

Gropile de gunoi ale Bucureștiului par a fi lovite de un blestem. Atât cea de la Chiajna, operată de către Iridex, cât și cea de la Vidra, gestionată de către Eco Sud, stau sub semnul întrebării, din punctul de vedere al legalității. Mai mult, în cazul ambelor gropi de gunoi, comunitățile locale doresc închiderea lor definitivă.

Închidere care este, de altfel, dorită și de către Consiliul Județean Ilfov, în cazul ambelor gropi, după cum declară președintele acestuia, Marian Petrache, și după cum prevede și Master Planul județean de management al deșeurilor.

Marian Petrache a declarat, pentru București FM, că niciuna dintre actualele gropi de gunoi din Ilfov nu respectă, din punctul său de vedere, legislația de mediu și ar trebui închise.

„Ar urma să se deschidă un nou depozit de deșeuri, dar care să respecte cerințele privind protecția mediului”, a explicat președintele Consiliului Județean Ilfov.

Și Primăria Sectorului 1 a afirmat în mod clar că dorește închiderea definitivă a gropii de gunoi de la Chiajna. Edilul Daniel Tudorache a declarat, în repetate rânduri, acest lucru.

Încălcarea HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor …

Depozitul de deșeuri de la Vidra, operat de către Eco Sud, funcționează ilegal de mai mulți ani întrucât a fost, ca și CMID Chiajna, extins pe o proprietate privată. Extinderea gropii de gunoi a avut loc în 2016, în ciuda faptului că, încă din 2005, legislația națională prevede că depozitele de deșeuri nu pot fi constituite decât pe terenurile proprietate publică.

În plus, groapa de gunoi de la Vidra a fost declarată suprasaturată încă de acum 8 ani, din 2011. Mai pe românește, în conformitate cu legislația în vigoare în țara noastră, acest depozit trebuia închis definitiv cu 8 ani în urmă.

În loc ca Primăria Municipiului București (PMB) să închidă groapa de gunoi de la Vidra, în luna august, viceprimarul general al Capitalei, Aurelian Bădulescu, semna contractul de prelungire a cesiunii terenului pe care funcționează groapa de gunoi de la Vidra, administrată de firma Eco Sud.

Tot domnul Bădulescu semna, în primăvara acestui an, și prelungirea contractului dintre PMB și IRIDEX, compania care operează CMID Chiajna. Astfel, grație acestei prelungiri de contract, groapa de gunoi IRIDEX va continua să funcționeze cel puțin până în primăvara anului viitor, ea având și Autorizația Integrată de Mediu (AIM), prelungită pe încă 10 ani.

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) București a prelungit pe 10 ani AIM pentru CMID Chiajna, deși celulele C6-C7, aflate în exploatare, sunt tot pe teren privat, ca și în cazul gropii de gunoi de la Vidra.

O problemă în ceea ce privește prelungirea contractului de concesiune de la Vidra pare a fi aceea că viceprimarul general al Capitalei, Aurelian Bădulescu, a semnat prelungirea contractului de cesiune pe un teren care nu mai este în proprietate publică.

Eco Sud, ca și IRIDEX, avea obligația să respecte prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, care la art. 9 stipulează negru pe alb, cât se poate de clar, faptul că terenurile pe care se constituie depozitele de deșeuri trebuie să fie în proprietatea consiliilor locale sau județene, deci terenuri proprietate publică.

Blestemul a început pe vremea lui Videanu …

Chiar dacă IRIDEX, spre exemplu, ar putea invoca faptul că, la semnarea contractului cu PMB, în 1999, HG 349/2005 nu exista încă, este evident că, odată cu schimbarea legislației, atât operatorul CMID Chiajna, cât și PMB aveau obligația legală de a se conforma noilor reglementări, punând contractul dintre ele în concordanță cu noile prevederi legislative.

În cazul gropii de gunoi de la Vidra, pe data de 10.11.2005, adică după șase luni de la cesionarea contractului către firma Eco Sud, se încheia procesul verbal între firma Systema Ecologic SRL, reprezentată de administratorul Bogdan Ștefănescu, și PMB, reprezentată de către primarul general al vremii, Adriean Videanu, proces verbal prin care părțile au convenit încetarea pe cale amiabilă a contractului nr. 1990/09.07.1999, înregistrat la PMB sub nr 22268/14.07.1999, începând cu data de 10.11.2005. Dar, potrivit contractului de concesiune nr. 1990/09.07.1999, încheiat între SC Capitel Invest SA și Primăria Generală a Municipiului București, cesionat ulterior către firma Eco Sud SA, acesta încetează de drept din momentul în care Eco Sud a terminat exploatarea celor 24 ha care au făcut obiectul contractului, respectiv din anul 2016, când, atenție, a fost pusă în funcțiune celula C5 care este construită pe un teren proprietate privată.

Ce suprafață are groapa de gunoi de la Vidra?

Aceasta este o întrebare pertinentă și îndreptățită, deoarece cifrele din AIM și cele din contractul de cesiune nu sunt aceleași.

Astfel, în AIM nr. 25/ 11.12.2018, emisă de către APM Ilfov, la capitolul 8 – Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament, se precizează că, din suprafața de 42 ha, sunt utilizați 244.589 mp, adică circa 24,5 ha, pentru celulele C1-C5, 12.935 mp (circa 1,3 ha) pentru zona verde și 21.065 mp, aproximativ 2,2 ha, pentru zona administrativă și sortare, adică un total de 278.589 mp, circa 27,8 ha. Deci, potrivit datelor din AIM nr. 25/ 11.12.2018, suprafața ocupată de depozitul Vidra este de aproximativ 27.8 ha.

Asta înseamnă că AIM constată o suprafață totală a depozitului de deșeuri cu circa 4 ha mai mare decât cea prevăzută în contractul de concesiune nr. 1990/09.07.1999.

Și inadvertențele din documente nu se opresc aici. Astfel, în AIM nr. 25/ 11.12.2018, la capitolul 4 – Documentația solicitării autorizației – în care se enumeră actele emise de către alte autorități care au stat la baza emiterii AIM, contractul de concesiune nr. 1990/09.07.1999 este singurul menționat, fără să se facă referiri asupra existenței unui act adițional la acesta, sau la un alt contract de concesiune pentru suprafața de 18 ha, cât este diferența dintre cele 4 ha care fac obiectul contractului încheiat în anul 1999 și suprafața autorizata prin AIM nr. 25/ 11.12.2018.

AIM a fost completată pe baza solicitării și raportului de amplasament depuse și însușite de către reprezentanții Eco Sud. OUG 195/2005, care este parte a temeiului legal în baza căruia s-a emis AIM, prevede la art. 21 alin. 4 că „răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competențe pentru protecția mediului și a publicului revine titularului planului, programului, proiectului sau al activității, iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor prevăzute la alin (1) revine autorului acestora”.

Deci, cine este vinovat pentru inadvertențele din documente ?

Licența ANRSC și AIM mai stau în picioare?

Practic, licența ANRSC nr. 3683 /05.05.2016, emisă în baza Ordinul nr. 211/05.05.2016, care face parte din documentele emise de autorități în baza cărora s-a emis AIM nr. 25/ 11.12.2018, își încetează valabilitatea din cauza nerespectării condițiilor asociate. Motivul: contractul nr. 1990/09.07.1999, încheiat cu Primăria Generală a Municipiului București, se referă la o suprafață de 24 ha, care a fost saturată încă din 2016. Prin AIM nr. 25/ 11.12.2018 se certifica că suprafața utilizată pentru depozitul Vidra este de circa 27,8 ha, ceea ce excede cu circa 4 ha suprafeței care a făcut obiectul contractului nr. 1990/09.07.1999.

A depășit groapa de la Vidra prevederile contractului cu PMB?

Având în vedere că art 2.1.1 din contractul nr. 1990/09.07.1999 prevede încetarea contractului la epuizarea suprafeței de 24 ha, rezultă că Eco Sud SA se află în situația în care nu are un contract de concesiune valabil pentru operarea depozitului Vidra.

Contractul nr. 1990/09.07.1999 are un singur act adițional, înregistrat la PMB sub nr. 318/10.07.2014, prin care se ia act de schimbarea formei juridice a societății Eco Sud, din SRL în SA, fără să se facă vreo mențiune privind extinderea suprafeței de 24 ha care făcea obiectul contractului.

Astfel, sunt încălcate dispozițiilor art. 9 pct. 3 din HG nr. 349/21.04.2005 privind depozitarea deșeurilor, care prevede următoarele: „Consiliile locale/județene iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deșeuri municipale numai pe terenuri aflate în proprietatea lor”.

Însă, conform datelor de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, din suprafața de 42 ha pentru care s-a emis AIM 25/11.12.2018, doar 24 ha se află pe domeniul public al Primăriei Vidra, diferența de 18 ha aflându-se în proprietatea firmei Eco Sud SA și a unor persoane fizice, printre care se află și Bogdan Ștefănescu, administratorul firmei Systema Ecologic SRL, adică tocmai cel care a semnat cu primarul Adriean Videanu pentru încetarea contractului nr. 1990/09.07.1999, înregistrat la PMB sub nr. 22268/14.07.1999.

În oglindă este și situația gropii de gunoi de la Chiajna, ale cărei celule C6-C7, singurele operaționale astăzi, au fost constituite pe un teren privat, proprietate a operatorului privat Iridex.

După cum pare a reieși din documentele oficiale, depozitul de la Vidra funcționează ilegal de 3 ani, fiind extins din 2016 pe o proprietate privată, ceea ce demonstrează că el trebuia închis încă de atunci.

Cel de la Chiajna se află în aceeași situație, deoarece și aceasta încalcă prevederile art. 9 pct. 3 din HG nr. 349/21.04.2005 privind depozitarea deșeurilor. Ceea ce nu împiedică, însă, PMB să le înnoiască contractele, trecând peste voința comunităților locale, locuitorii Sectorului 1 au strâns peste 40 de mii de semnături pentru închiderea gropii de gunoi Chiajna, și peste punctele de vedere ale celor care reprezintă aceste comunități.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.