Raed Arafat: Toate telefoane mobile noi vor fi configurate pentru mesajele RO-ALERT!

Operatorii economici vor fi obligaţi să importe numai telefoane mobile configurate pentru mesajele RO-ALERT!

După intrarea în vigoare a OUG privind sistemul RO-ALERT, producătorii şi importatorii de telefoane mobile au termen 12 luni să îşi epuizeze stocurile şi  obligatia să introducă pe piaţă dispozitive cu opţiunea activată , dupa publicarea ordonantei in Monitorul Oficial, este concluzia dezbaterii de astazi dintre reprezentantii DSU, IGSU, STS, Autorităţii Naţionale pentru Administrarea şi Reglementarea în Comunicaţii (ANCOM),  si operatorilor de telefonie mobile.

“S-au cerut şase luni şi suntem de acord cu şase luni, ca să se adapteze producătorii în acest sens, pentru că nu toţi producătorii trimit telefoanele activate, chiar dacă au sistemul în ele. Ideea e ca pe termen mediu şi lung, telefoanele care se vând în România să fie active”, a declarat, secretarul de stat în MAI Raed Arafat.

Arafat a precizat că majoritatea telefoanelor sunt deja configurate pentru primirea unor mesaje de tip RO-ALERT, chiar şi dintre modelele mai vechi si considera ca dezbaterea pe marginea ordonanţei de urgenţă a fost una pozitivă, discuţiile fiind constructive iar proiectul va continua.

În cadrul dezbaterii publice, şeful DSU a atras atenţia că pentru a beneficia de sistemul RO-ALERT, abonaţii reţelelor de telefonie mobilă nu au nevoie de un terminal tip smartphone. Precizarea a fost necesară în contextul în care un segment important de populaţie nu îşi permite un telefon de ultimă generaţie sau nu este obişnuită cu un astfel de telefon mobil.

Autorităţile au solicitat totodată operatorilor de telefonie mobilă să transmită în maxim trei minute mesaje cu privire la celulele radio din zonele afectate de situaţii de urgenţă care nu au transmis mesaje. Şeful DSU a precizat că cererea este determinată de faptul că autorităţile trebuie să cunoască cine nu a primit mesajele de avertizare.

“Dacă nu aflăm la timp că o celulă nu a funcţionat, iar mesajul nu a plecat, înseamnă că avem o populaţie care nu a primit. Sunt unii care încearcă să îmbunătăţească deja reţelele lor şi să le aducă la zi. Trebuie ceva timp. Trebuie să scoatem alertare rapidă, alertare eficientă şi feedback care ne vine din teren dacă o celulă telefonică nu a transmis mesajul”.

Sistemul Ro-Alert este un sistem de alertare/avertizare rapidă care folosește o tehnologie specifică și care se folosește rar și doar pe arii restrânse unde pericolul este iminent sau existent.

Acest sistem nu funcționează asemenea unui radar meteo.

Ro-alert este un sistem nou implementat.

In urma cu cateva zile, Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de urgenta, declara ca “există o ordonanță care este în curs de avizare si care vine să faciliteze emiterea unor proceduri suplimentare”.

Aceasta ordonanta a intrat astazi in dezbatere publica.

Până acum Ro-Alert a fost folosit numai pentru codul roșu.

După o întâlnire  intre reprezentantii DSU, IGSU si ANM a venit propunerea că anumite elemente de cod portocaliu sa intre în Ro Alert dacă de la meteo se anunță că un fenomen este unul mai grav.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență, „RO-ALERT”

Prin  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERTs-a aprobat implementarea pe teritoriul României a Sistemului RO-ALERT, fără a fi stabilite și condițiile de operare a respectivului sistem.

Intre timp, echipamentele hardware, aplicațiile software și serviciile de instalare și punere în funcțiune aferente acestora au fost recepționate iar Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de entitate responsabilă din punct de vedere tehnic, a realizat canalele securizate de comunicații necesare funcționării Sistemului ROALERT și a implementat mecanismele de securitate la nivelul echipamentelor și pentru utilizatorii acestuia.

Având  în vedere necesitatea asigurării finanțării de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru operarea și dezvoltarea ulterioară a Sistemului RO-ALERT, luând în considerare beneficiul public generat de operarea imediată a sistemului de avertizare rapidă a populației în situații de urgență, având în vedere necesitatea ca telefoanele mobile care urmează a fi comercializate pe teritoriul României să fie compatibile cu Sistemul RO-ALERT, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Din Capitolul I, Dispoziții generale, aflam ca sistemul de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT”, este operat de către Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și prin inspectoratele pentru situații de urgență subordonate.

Scopul este acela al transmiterii mesajelor de avertizare a populației vizate de producerea unei situații de urgență.

Operarea Sistemului RO ALERT

Activități de operare

Operarea Sistemului RO-ALERT presupune desfășurarea următoarelor activități:

recepționarea informațiilor de la autoritățile și instituțiile publice care monitorizează

tipuri de risc;(cum spuneam, acest sistem NU funcționează asemenea unui radar meteo).

verificarea atingerii sau depășirii nivelului de gravitate al evenimentului prognozat ori

produs, pentru care este necesară avertizarea populației;

– introducerea în Sistemul RO-ALERT a mesajelor RO-ALERT și transmiterea acestora

prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice către telefoanele mobile conectate la aceste rețele și aflate în zona vizată de manifestarea situației de urgență.

Recepționarea informațiilor

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recepționează informații de la autoritățile și instituțiile publice care monitorizează tipuri de risc, in vederea transmiterii mesajelor RO-ALERT,

Fluxul informațional privind recepționarea informațiilor de la autoritățile și instituțiile publice

care monitorizează tipuri de risc se realizează în conformitate cu procedurile de informare emise în temeiul dispozițiilor Legii nr. 481/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Verificarea atingerii sau depășirii nivelului de gravitate

Pentru a fi transmise în conținutul mesajelor RO-ALERT, informațiile recepționate sunt selectate în funcție de tipul de risc și de nivelul de gravitate al evenimentului prognozat sau produs, potrivit unei proceduri operaționale .

Procedura operațională privind stabilirea tipurilor de risc, a nivelului de gravitate și a structurilor

responsabile pentru verificarea atingerii sau depășirii nivelului de gravitate al evenimentului

prognozat ori produs, pentru care este necesară avertizarea populației, se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, se avizează de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și se aprobă prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.

Introducerea și transmiterea mesajelor RO ALERT

Mesajele RO-ALERT sunt de interes public, gratuite și au caracter de recomandare pentru persoanele aflate în zone amenințate de manifestarea unor situații de urgență.

Mesajele RO-ALERT conțin recomandări pentru adoptarea unui comportament care să  asigure autoprotecție persoanelor aflate într-o zonă vizată de manifestarea unei situații de urgență, în funcție de specificul acesteia.

Nerespectarea recomandărilor din conținutul mesajele RO-ALERT nu atrage răspunderea persoanelor care recepționează aceste mesaje.

În vederea transmiterii către populație a mesajelor RO-ALERT, Sistemul ROALERT se interconectează cu rețelele publice de comunicații electronice.

Prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice mesajele RO-ALERT pot fi

transmise pe întreg teritoriul național sau numai pe o parte din acesta, în funcție de zona vizată de

manifestarea unei situații de urgență.

Furnizorii rețelelor publice de comunicații electronice nu percep tarife sau alte sume de

bani, indiferent de titlu, pentru transmiterea mesajelor RO-ALERT.

Sistemul RO-ALERT poate fi utilizat și pentru prealarmarea și alarmarea autorităților și instituțiilor publice, precum și a populației în cazul probabilității, respectiv iminenței producerii unui atac aerian.

Obligații și competențe ale instituțiilor publice

Obligații de informare

-Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgență este responsabil cu organizarea campaniilor de informare a populației privind existența și funcționarea Sistemului RO-ALERT.

Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune au obligația de a acorda sprijinul necesar Departamentului pentru Situații de Urgență pentru promovarea, cu titlu gratuit, a Sistemului RO-ALERT în cadrul serviciilor publice de televiziune și radiodifuziune furnizate.

Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgență poate încheia protocoale pentru promovarea, cu titlu gratuit, a Sistemului RO-ALERT cu orice operator audiovizual privat de pe teritoriul României.

Serviciul de Telecomunicații Speciale este responsabil cu punerea în funcțiune, găzduirea și administrarea portalului web RO-ALERT.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are obligația publicării informațiilor de interes pentru populație privind destinația și modul de funcționare a Sistemului RO–ALERT.

Obligații de confidențialitate

Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și inspectoratele pentru situații de urgență subordonate, precum și Serviciul de Telecomunicații Speciale au obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor tehnice primite de la furnizorii rețelelor publice de comunicații electronice.

Obligații de dezvoltare

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență asigură dezvoltarea ulterioară a Sistemului RO-ALERT.

Dezvoltarea Sistemului RO-ALERT se realizează în funcție de resursele financiare disponibile în bugetul propriu sau prin proiecte cu finanțare externă.

Obligații de implementare a măsurilor tehnice

Serviciul de Telecomunicații Speciale este responsabil de implementarea măsurilor tehnice necesare pentru buna funcționare a Sistemului RO-ALERT, precum și a măsurilor tehnice de securitate cibernetică.

În acest scop, Serviciul de Telecomunicații Speciale colaborează cu Direcția Generală de Protecție Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Competența de stabilire a condițiilor tehnice și a cerințelor operaționale

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații stabilește, prin decizie a președintelui, condițiile tehnice și cerințele operaționale referitoare la utilizarea rețelelor publice de comunicații electronice și interconectarea acestora cu Sistemul ROALERT, în scopul transmiterii mesajelor RO-ALERT.

Obligații ale entităților private

Obligațiile furnizorilor rețelelor publice de comunicații electronice

Obligații de furnizare a datelor

În vederea interconectării cu Sistemul RO ALERT, furnizorii rețelelor publice de comunicații electronice au obligația de a transmite Serviciului de Telecomunicații Speciale informațiile tehnice ale infrastructurilor proprii, relevante pentru transmiterea mesajelor RO-ALERT, în condițiile solicitate de acest serviciu.

Informațiile sunt furnizate prin intermediul mijloacelor securizate agreate de fiecare furnizor al rețelelor publice de comunicații electronice cu Serviciul de Telecomunicații Speciale.

În situația modificării informațiilor, furnizorii au obligația să transmită, în termen de 48 de ore, actualizările acestora.

Furnizorii rețelelor publice de comunicații electronice au obligația să asigure accesul Sistemului RO-ALERT la servicii de vizualizare on line a hărților care furnizează, sub formă de imagini geo – referențiate, predicțiile individuale de acoperire a celulelor radio din localitățile rurale.

Obligații de asigurare a condițiilor tehnice de interconectare

-Furnizorii rețelelor publice de comunicații electronice au obligația de a asigura condițiile tehnice și de a respecta cerințele operaționale.

-În cazul modificării unuia dintre amplasamentele de instalare a Sistemului RO-ALERT,furnizorii rețelelor publice de comunicații electronice au obligația conectării noului amplasament cu rețelele proprii.

-În vederea asigurării redundanței conectării Sistemului RO-ALERT, furnizorii rețelelor publice de comunicații electronice au obligația de a asigura, suplimentar, prin intermediul infrastructurii proprii, câte o conexiune cu fiecare din amplasamentele de instalare a Sistemului ROALERT.

-În cazul apariției unor disfuncționalități ale conexiunilor cu amplasamentele de instalare a Sistemului RO-ALERT, furnizorii rețelelor publice de comunicații electronice iau toate măsurile necesare pentru remedierea acestora în maximum 8 ore de la notificarea defecțiunii de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Obligații de transmitere a mesajelor RO-ALERT

În vederea transmiterii mesajelor RO-ALERT, furnizorii rețelelor publice de

comunicații electronice au următoarele obligații:

– asigură distribuirea mesajelor, în toate tehnologiile disponibile, indiferent de formă și conținut, fără a modifica/altera conținutul acestora;

configurează serviciul de distribuire a mesajelor RO-ALERT în raport cu alte fluxuri de trafic, astfel încât distribuirea acestora să fie prioritară;

asigură procesarea simultană a unui număr minim de 20 de mesaje RO-ALERT;

realizează toate actualizările de hardware/software, inclusiv configurări și activări de licențe, în vederea preluării și distribuirii mesajelor în rețelele proprii;

colaborează cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în vederea soluționării operative a eventualelor disfuncționalități și incompatibilități identificate la transmiterea mesajelor RO-ALERT prin intermediul echipamentelor din cadrul rețelelor proprii.

Furnizorii rețelelor publice de comunicații electronice au obligația ca, în termen de maximum 3 minute, să asigure, pentru fiecare mesaj, livrarea de mesaje de confirmare cu privire la celulele radio din zonele afectate de situații de urgență care nu au transmis mesajele RO-ALERT. Livrarea mesajelor se realizează prin intermediul elementelor de tip controller din cadrul rețelelor proprii.

Obligații ale operatoriilor economici

Operatorii economici care comercializează telefoane mobile au obligația de a furniza și a menține pe paginile web proprii, cât și la punctele de vânzare, pentru telefoanele mobile comercializate, informații privind:

  1. a) capabilitățile de recepționare a mesajelor RO-ALERT;
  2. b) modalitățile de activare a acestor facilități pentru fiecare tip de telefon mobil comercializat.

Informațiile se transmit și Serviciului de Telecomunicații Speciale în vederea publicării în portalul web RO-ALERT.

Telefoanele mobile aflate în stoc sau contractate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care nu au activată posibilitatea recepționării mesajelor RO-ALERT, pot fi comercializate până la lichidarea acestor stocuri, dar nu mai târziu de 360 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(conform discutiilor de astazi).

După expirarea termenului prevăzut mai sus se interzice operatorilor economici comercializarea telefoanelor mobile care nu au activată posibilitatea recepționării mesajelor ROALERT.

Contravenții și sancțiuni

Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:

nerespectarea de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice si de către operatorii economici a obligațiilor de mai sus.

Contravențiile se sancționează cu amenzi cuprinse intre  5.000 lei si 75.000 lei.

În cazul aplicării sancțiunii amenzii, prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se dispune și măsura complementară de interzicere de la comercializare.

Săvârșirea repetată a contravențiilor se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

Limitele amenzilor pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului.

Contravențiile se constată de către personalul de control din cadrul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații sau de către personalul de control din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

În vederea constatării și sancționării faptelor Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații are acces la toate informațiile necesare, deținute de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Departamentul pentru Situații de Urgență și furnizorii rețelelor publice de comunicații electronice.

Aceasta este obligată să asigure confidențialitatea informațiilor accesate .

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

sursa foto DSU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.