O poveste însuflețitoare de la ELCEN …

Scriam, ieri, despre faptul că, într-un document intern adresat angajaților ELCEN, administratorul special al Electrocentrale București SA, domnul Claudiu Crețu, și președintele fostului sindicat reprezentativ din unitatea economică respectivă, SLI-SEB, anunță că ELCEN nu va mai trece la Primăria Capitalei pentru a fuziona cu RADET, ci va rămâne la Ministerul Energiei și că ELCEN va solicita ANRE aprobarea unei majorări a tarifului de producere la gigacalorie, pentru a putea acoperi creșterile salariale convenite cu SLI-SEB.

Am întrebat la ELCEN, în baza Legii 544/2001 a liberului acces la informațiile de interes public, dacă Electrocentrale București SA a solicitat ANRE majorarea tarifului de producere la gigacalorie, când a făcut acest demers și despre ce majorare este vorba.

ELCEN nu a răspuns solicitării de presă, așa cum cere Legea 544/2001, în schimb, ne-a transmis un așa-numit „drept la replică” față de materialul de ieri. „Vă transmitem poziția ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI ca urmare a articolului cu titlul „Se scumpește sau nu gigacaloria și cu cât?! publicat, astăzi, 07.05.2019, pe platforma online bucureștifm.ro„.

„Lansarea în spațiul public a unor informații neverificate corespunzător îngreunează transmiterea în mod corect și transparent a mesajelor către instituții, mass-media și, în special, către locuitorii capitalei”, ne învață cei de la ELCEN, fără a nega existența ori autenticitatea documentului adresat angajaților de către administratorul special și președintele SLI-SEB. Probabil este vorba despre o cugetare de ordin general…

Mai departe, „dreptul la replică” al ELCEN postulează că:

 • „revitalizarea sistemului de termoficare din București depinde de implicarea tuturor factorilor responsabili de asigurarea serviciului public de alimentare cu căldură și apă caldă pentru locuitorii capitalei;
 • acest sistem reprezintă un element de securitate națională ce necesită desfășurarea tuturor demersurilor transparente, legale, centrate pe binele național și al consumatorilor;
 • orice tergiversare a procesului de reorganizare în condiții de insolvență conduce la îngreunarea procesului de refacere a sistemului de termoficare puternic afectat de lipsa investițiilor”.

Din nou, nu putem decât să fim în perfectă rezonanță cu aceste declarații de principii. Dar ce legătură au ele cu faptul că ELCEN a cerut sau nu majorarea tarifului de producere a gigacaloriei?!

Acestea fiind zise, așa-numitul drept la replică trece la o altă problemă foarte importantă, personalul ELCEN, și ne explică cum că „Resursa umana este una dintre cele mai importante investiții”. De acord, din nou. Dar noi ceream să o altă informație, cea cu privire la tariful gigacaloriei, pentru a-i putea informa pe cei peste 1 milion de bucureșteni care locuiesc în cele peste 550 de mii de apartamente racordate, încă, la sistemul de termoficare.

„Având în vedere:

 • contextul actual determinat de faptul că în ultimii 10 ani nu au avut loc majorări salariale semnificative în cadrul ELCEN, creându-se în acest fel o discrepanță majoră între nivelul salarial dintre celelalte instituții din piață și cel din ELCEN;
 • riscul crescut al pierderii specialiștilor, o problemă majoră în prezent în sectorul energetic;
 • transferul de activitate prevăzut în Planul de Reorganizare a ELCEN nu a avut loc,
 • situația incertă a companiei Energetica SA, întrucât Curtea de Apel a declarat ilegală înființarea acesteia, fapt ce a determinat înființarea unei noi companii -Termoenergetica SA;
 • necesitatea implementării urgente a investițiilor în vederea conformării la cerințele de mediu în vigoare și a asigurării unui serviciu public de calitate;
 • se analizează la nivelul societății modificarea Planului de Reorganizare, inclusiv negocierea drepturilor salariale ale angajaților”, ne mai spun cei de la ELCEN.

Bun, deci aflăm că se lucrează la un nou plan de reorganizare a ELCEN și că se renegociază drepturile salariale ale angajaților. Este ceea ce spuneam și noi în materialul de ieri. Dar tot nu nu se spune nimic despre majorarea de tarif. A fost ea cerură ori ba, când și despre ce creștere este vorba?!

Și urmează o nouă declarație de principii: Viitorul sistemului de termoficare depinde de un tarif corect la gigacalorie”. Care este valoarea majorării de tarif, dacă aceasta a fost solicitată de către Electrocentrale București SA către ANRE?!

NU ni se spune asta, în schimb ni se explică pe larg că:

 • orice actualizare a tarifului la gigacalorie de către ANRE influențează costurile salariale și toate celelalte costuri la nivelul ELCEN;
 • orice modificare a prețului de producție al gigacaloriei nu se va reflecta în facturile finale plătite de populație. Preţul gigacaloriei este compus din preţul de producere, preţul de tarif şi preţul de distribuţie. O actualizare a prețului ar implica doar prețul de producție al ELCEN, nu și prețul gigacaloriei valabil pentru populație;
 • PMB și CGMB au opțiunea de a acoperi prin subvenție prețul gigacaloriei. Orice majorare a preţului pe gigacalorie plătit de populaţie are loc numai prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
 • tariful gigacaloriei nu a fost actualizat din 2011 până în 2017, fapt consemnat ca fiind una din cauzele insolvenței RADET; această situație a fost corectată succesiv în Consiliul General al Municipiului București în 2017, 2018 și 2019;
 • maniera populistă de a nu avea un preț fundamentat pe costuri a lipsit sistemul de investițiile necesare eficientizării;
 • la RADET a avut loc o majorare a cheltuielilor de natura salarială cu 30% față de anul 2018 ca urmare a aplicării noului tarif aprobat prin HCGMB nr 55/30.01.2019. De asemenea, tariful de facturare a energiei termice s-a modificat începând cu data de 08.03.2019 în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 84/26.02.2019;
 • este evidentă necesitatea unei majorări salariale și la nivelul ELCEN. Fără un tarif actualizat care să acopere majorarea salarială, nu se pot face demersuri în vederea alinierii la condițiile și cerințele actuale;
 • este imperios necesară aplicarea unui preț corect, actualizat în vederea reducerii decalajelor sociale și a creșterii competitivității pe piața muncii, precum și a stimulării investițiilor fără de care sistemul de termoficare din capitală ar fi grav afectat”.

Ce aflăm nou de aici? În afară de lecția de istorie, faptul că tariful gigacaloriei nu a fost actualizat între 2011-2017, fiind apoi actualizat anual și de faptul că salariile angajaților RADET s-au majorat cu 30%, mai aflăm doar că, după părerea celor de la ELCEN, majorarea tarifului de producere a gigacaloriei nu ar afecta cetățenii, întrucât Primăria Capitalei ar urma să majoreze subvenția la căldură.

Ei bine, aici sunt două mici probleme. Mai întâi, Sindicatul Liber RADET a obținut majorarea salarială de 30% prin negociere cu propriul patronat, adică cu Primăria Capitalei. Așa s-a ajuns la creșterea tarifului de transport al gigacaloriei, creștere pe care patronul RADET, Consiliul General al Municipiului București, și-a asumat să o acopere prin creșterea subvenției la căldură. De ce nu cere și SLI-SEB majorarea salariilor de la propriul patronat, adică de la Ministerul Energiei?!

În al doilea rând, s-au consultat cei de la ELCEN cu Primăria Capitalei pentru a ști că va fi majorată subvenția la căldură, în cazul creșterii tarifului de producere a gigacaloriei, astfel încât cetățenii să nu fie afectați?! Sau este vorba despre o sarcină pe care ELCEN o dă primarului general Gabriela Firea?!

Și revenim pe terenul dezideratelor: „Sistemul de termoficare din București are nevoie urgentă de investiții”. Vibrăm cu emoție și căldură alături de ELCEN la lectura acestei declarații.

În continuare, așa-numitul drept la replică al ELCEN ne explică ceea ce știam și am scris de zeci de ori în ultimii ani și anume că sistemul de termoficare are nevoie urgentă de investiții masive, atât în ceea ce privește conductele vechi de peste 40 de ani ale Municipalității gestionate de către RADET, cât și în ceea ce privește ultra-performantele CET-uri ale Electrocentrale București SA. Și mai aflăm că cei de la ELCEN leagă investițiile de tariful la gigacalorie:

 • în contextul în care mai mult de trei sferturi din conductele termice ale Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (RADET) au o vechime de peste 40 de ani și riscă să cedeze în orice moment, iar CET-urile ELCEN își vor încheia, în curând, perioada de funcționare în condiții de siguranță. Fără investiții, CET-urile vor mai putea produce maxim 370 Gcal/h în 2023, mult sub necesarul de energie termică al Capitalei, acoperit din sursele ELCEN, de circa 1800 Gcal/h.

În prezent, necesarul de investiții în sistemul de termoficare al Bucureștiului este foarte ridicat. În cazul ELCEN, este nevoie urgentă de investiții în retehnologizarea și refacerea CET-urilor, investițiile fiind necesare, totodată, și pentru a respecta legislația de mediu, conform angajamentelor luate față de UE.

 • aceste costuri pot fi acoperite exclusiv prin reflectarea unui preț corect în tariful gigacaloriei”.  

În schimb, tot nu aflăm nimic despre majorarea tarifului de producere a gigacaloriei despre care întrebasem la ELCEN.

Dar, dacă tot nu primim informația solicitată, ni se spune în schimb că: „ELCEN depune toate eforturile în vederea depășirii oricăror bariere sociale, profesionale sau salariale

 • se iau toate măsurile astfel încât activitatea ELCEN să se desfășoare fără sincope, în vederea asigurării continuității alimentării cu agent termic
 • se urmărește ridicarea nivelului de salarizare, motivarea salariaților și eficientizarea activității în conformitate cu prevederile legale în vigoare
 • s-au luat deja măsuri la nivelul instalațiilor de producere a agentului termic în vederea creșterii eficienței energetice și conformării la restricțiile de mediu: modernizarea instalațiilor de ardere cu NOx redus cu scopul încadrării în valorile limită stabilite pentru emisii   
 • modificarea planului de reorganizare vizează identificarea celor mai bune soluții legale care să permită funcționarea optimă a serviciului public de termoficare „.

Și ne întoarcem pe tărâmul însuflețitoarelor declarații de principii din documentul remis de către ELCEN: „Sistemul centralizat de termoficare este cea mai bună soluție de furnizare a apei calde și încălzirii pentru aglomerările urbane.

Acest serviciu este unul de utilitate publică de impact maxim asupra populației. Prin implementarea unor măsuri coerente, transparente și previzibile, precum și  printr-un un nivel ridicat al investițiilor, sistemul de încălzire centralizată poate să depășească problemele legate de subfinanțare și, în același timp, dificultățile tehnice, sociale și de impact de mediu, fiind viabil, durabil și eficient din punct de vedere energetic”.

Ne vibrează și ni se încălzesc sufletele și imaginația incepe să ne zboare către un București al viitorului cu un sistem centralizat de încălzire modern, eficient și nepoluant, la citirea acestor declarații mobilizatoare din „dreptul la replică” al ELCEN.

Însuflețirea de o clipă se ofilește, însă, ca o floare de mai sub biciul nemilos al frigului venit năpraznic din nord, atunci când realizăm că nu îi putem informa pe bucureșteni în legătură cu creșterea tarifului gigacaloriei. Nu putem, fiindcă din generoasa, însuflețitoarea și mobilizatoarea declarație de principii primită sub titlul de „drept la replică” din partea ELCEN lipsesc exact informațiile de interes public solicitate de către noi în temeiul Legii 544/2001.

În speranța de a ușura munca împovărătoare de a răspunde solicitării noastre, reiterăm întrebările deja transmise către ELCEN:

1. A solicitat Electrocentrale București SA către ANRE majorarea tarifului de producere a gigacaloriei?

2. În caz afirmativ, când a fost făcut acest demers și despre ce majorare este vorba? Adică cu cât solicită ELCEN creșterea tarifului?

3. A informat ELCEN Primăria Municipiului București despre solicitarea de creștere a tarifului gigacaloriei? Când?

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.