Bani publici la privat, amenzi duble la stat- oferta „generoasă” a Ministerului Sănătății!

Ping-pong cu viața pacientul român! Cel mai afectat, sistemul de urgență!

 Proiectul de ordonanță de urgență pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, din nou pe ordinea de zi a Guvernului, la două săptămâni după ce a fost retras!

Acesta fusese introdus în ședința din 10 aprilie, după numai 9 zile de așteptat propuneri față de 10 zile, câte erau anunțate și față de dată de 14 mai cât ar fi trebuit să fie în Transparență decizională pe siteul Ministerului Sănătății.

(Despre asta am scris aici:

Cronica unor morți anunțate prin Ordonanță de Urgență

http://www.bucurestifm.ro/2019/04/10/ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-completarea-art-230-din-legea-nr-95-2006-retrasa-de-pe-ordinea-de-zi-de-astazi-a-guvernului/

http://www.bucurestifm.ro/2019/04/11/ordonanta-se-rostogoleste-intre-guvern-si-ministerul-sanatatii-pentru-dezbatere-medicina-primara-ar-putea-fi-platita/

Dialogul surzilor pe ordonanța de urgență

http://www.bucurestifm.ro/2019/04/16/sorina-pintea-vrea-regandirea-sistemului-de-urgenta-in-rest-a-rezolvat-tot/)

În paralel cu trimiterea peste noapte a ordonanței în ședință de Guvern, pe siteul Ministerului Sănătății a mai apărut o HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin această hotărâre, Ministerul Sănătății propune: introducerea unui articol nou, distinct, cu sancțiuni (inclusiv complementare) pentru unitățile sanitare cu paturi și pentru unitățile furnizoare de servicii medicale,  stabilirea amenzilor pentru persoanele fizice din cabinetele medicale, stabilirea amenzilor pentru persoanele fizice din laboratoarele de analiză medicale, stabilirea amenzilor pentru persoanele fizice și dublarea sancțiunilor pentru persoanele juridice care nu respectă normele privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile şi la normele de igienă pentru unităţile sanitare și la nivelul unităților furnizoare de servicii medicale; dublarea sancțiunilor pentru nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a normelor privind sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, a normelor privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile şi la normele de igienă pentru unităţile sanitare.

“Având în vedere faptul că actul normativ face referire la faptele detaliate care constituie contravenții în caz de nerespectare a regulilor, standardelor şi criteriilor care au caracter obligatoriu în domeniul sănătății publice, s-a considerat oportună dublarea sancțiunilor prin corelarea cuantumului amenzilor cu gradul de risc al faptei contravenționale”, precizează nota de fundamentare.

 Și, pentru că tot vorbeam despre medicina de urgență care, în timp a devenit ultima speranța pentru pacientul român, unde credeți că sunt cele mai multe sancțiuni și penalități?

Fix aici!

Astfel,

La articolul 22, la alin.(1) partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 22 – (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:”

 1. a) nerespectarea obligaţiilor stabilite de reglementările legale în vigoare privind informarea şi transmiterea informaţiilor minime referitoare la starea pacientului de către echipajele de prim ajutor calificat şi echipajele medicale de urgenţă, cu excepţia situaţiilor justificate care au împiedicat informarea sau transmisia de date din punct de vedere tehnic, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 1. b) nesolicitarea de către şeful echipajului medical de urgenţă a unui echipaj cu nivel de competenţă superior, în cazul în care starea pacientului o impune, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 1. c) necompletarea sau completarea incorectă a fişei medicale, conform reglementărilor legale în vigoare, de către echipajele de intervenţie din cadrul serviciilor publice şi private de urgenţă prespitalicească;
 1. d) nerespectarea de către directorul medical al unui serviciu de ambulanţă sau de către medicul şef al unui SMURD a dispoziţiilor legale în vigoare privind monitorizarea modului de lucru al echipajelor, stabilirea situaţiilor în care s-a depăşit competenţa unui echipaj, informarea în scris a dispeceratului medical sau a dispeceratului integrat de urgenţă, în cazul în care acesta nu se află în incinta serviciului de ambulanţă, asupra nivelului de clasificare al fiecărui echipaj, precum şi a modificărilor survenite asupra clasificării;
 1. e) nerespectarea de către echipaje a competenţelor stabilite conform nivelului la care sunt clasificate;
 1. f) nerespectarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului, conform reglementărilor legale în vigoare;
 1. g) neîndeplinirea de către medicul de gardă a oricărei obligaţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind efectuarea gărzilor, în structurile de primiri urgenţe, precum şi în serviciile de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească;
 1. h) neinformarea conducerii spitalului de către medicul şef al UPU sau CPU cu privire la întârzierile nejustificate sau întârzierile repetate ale unor medici care sunt de gardă la spital sau la domiciliul acestora;
 1. i) neacordarea consultului de specialitate unui pacient aflat în stare critică în cadrul UPU sau CPU, conform reglementărilor legale în vigoare;
 1. j) internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezintă urgenţe cu indicaţii de internare clare prin UPU sau CPU;
 1. k) predarea/preluarea pacientului la UPU sau CPU fără fişa medicală a acestuia, completată de şeful echipajului de urgenţă prespitalicească şi semnată de acesta în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 1. l) nerespectarea obligaţiei, potrivit reglementărilor legale în vigoare, privind purtarea uniformei şi a echipamentului de protecţie la nivelul ambulanţei publice.
 1. La articolul 22, la alin.(2) partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 22 – (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:”

 1. a) preluarea pacientului de către personalul UPU sau CPU într-un interval de timp mai lung decât cel prevăzut de reglementările legale în vigoare;
 1. b) reţinerea echipajelor de urgenţă din cadrul serviciilor de ambulanţă sau SMURD de către medicii din UPU ori CPU sau medicii de gardă din spital, încălcându-se astfel reglementările legale în vigoare;
 1. c) neanunţarea din timp a sosirii şi/sau neinformarea asupra datelor clinice despre starea pacientului şi tratamentul aplicat acestuia până la momentul respectiv a personalului din UPU sau CPU de către echipajele care transportă pacienţi aflaţi în stare critică, conform reglementărilor legale în vigoare;
 1. d) neinformarea în scris a conducerii spitalului de către medicul şef al UPU sau CPU privind imposibilitatea efectuării examinărilor minime obligatorii, conform reglementărilor legale în vigoare;
 1. e) reţinerea fără întocmirea documentelor de internare, mai mult de 3 ore de la momentul sosirii în UPU, a pacienţilor aflaţi în stare critică de către medicul şef de gardă UPU şi/sau de către medicul şef de gardă din secţia de profil, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 1. f) externarea unui pacient din UPU sau CPU fără acordul final al medicului responsabil de tură din cadrul UPU sau CPU, prin semnarea şi parafarea fişei individuale a acestuia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 1. g) externarea la domiciliu a unui pacient din UPU sau CPU la recomandarea unui medic ori a unor medici de gardă dintr-o secţie sau din diferite secţii ale spitalului, fără semnătura şi parafa acestuia/acestora, însoţită de semnătura şi parafa medicului şef de tură din cadrul UPU sau CPU;
 1. h) nerespectarea de către conducerea spitalului şi/sau UPU ori CPU a condiţiilor minime privind organizarea şi dotarea UPU sau CPU, conform reglementărilor legale în vigoare.
 1. La articolul 23, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 23 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:”

 1. a) nerespectarea obligaţiilor impuse de reglementările legale în vigoare privind activitatea echipajelor de prim ajutor calificat;
 1. b) neîndeplinirea de către medicul/asistentul coordonator din cadrul dispeceratului medical sau al dispeceratului integrat a atribuţiilor ce îi revin în privinţa coordonării şi monitorizării activităţii de intervenţie, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 1. c) nerespectarea de către medicul/asistentul coordonator a protocoalelor şi procedurilor stabilite în privinţa coordonării şi monitorizării activităţii de intervenţie, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 1. d) neasigurarea triajului apelurilor primite prin sistemul de urgenţă şi nestabilirea priorităţilor în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 1. e) nerespectarea condiţiilor de acordare a consultaţiilor la domiciliu şi a activităţilor de transport contractate cu CNAS de către serviciile de ambulanţă private;
 1. f) fumatul în autospecialele de intervenţie şi transport ale serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar publice şi private;
 1. g) neasigurarea cu centurile de siguranţă a pacienţilor şi, după caz, a însoţitorilor acestora, pe targă sau pe scaunele din cabina medicală, inclusiv a cadrelor medicale şi/sau paramedicale.
 1. La articolul 24 partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 24 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:”

 1. a) neîndeplinirea de către serviciile de ambulanţă private a condiţiilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă la nivel prespitalicesc, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 1. b) utilizarea de către serviciile de ambulanţă private, de serviciile contractate cu CNAS sau cu casele de asigurări de sănătate private a unor reclame care sugerează gratuitatea asistenţei de urgenţă sau aconsultaţiilor;
 1. c) neafişarea conform normelor în vigoare a numărului de apel şi a modului de prestare a serviciilor de către serviciile de asistenţă medicală private de urgenţă, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
 1. La articolul 25, la alin. (2) partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 25 – (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:”

 1. a) nerespectarea normelor care reglementează acordarea asistenţei medicale private de urgenţă;
 2. b) nerespectarea cerinţelor stabilite de reglementările legale privind formarea personalului şi competenţa necesară pentru fiecare categorie de activitate prestată de către serviciile de ambulanţă publice şi private, comerciale şi nonprofit, inclusiv pentru activităţile finanţate prin casele de asigurări de sănătate private ori prin contractare directă cu persoanele fizice sau juridice;
 1. c) nerespectarea reglementărilor legale în vigoare pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de ambulanţă;
 1. d) angajarea în cadrul serviciilor publice sau private de ambulanţă de personal fără certificare şi instruire profesională, conform reglementărilor legale în vigoare;
 1. e) nerespectarea programului şi a turelor de lucru în cadrul serviciilor publice de ambulanţă diferenţiat pe compartimente, conform reglementărilor legale în vigoare;
 1. f) neasigurarea misiunilor de bază specifice compartimentelor din cadrul serviciilor publice de ambulanţă, conform reglementărilor legale în vigoare;
 1. g) neasigurarea dotării specifice a compartimentelor din cadrul serviciilor publice şi private SMURD şi neasigurarea dotării specifice a echipajelor din cadrul SMURD, a serviciilor publice de urgenţă prespitalicească şi a serviciilor de ambulanţă private, conform reglementărilor legale în vigoare;
 1. h) neasigurarea, de către unităţile sanitare potenţial trimiţătoare sau primitoare, a accesului personalului medical din cadrul UPU ori CPU la un fax funcţional 24 de ore din 24, 7 zile din 7;
 1. i) neasigurarea dotării cu aparate fax funcţionale şi accesibile personalului 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în sediile dispeceratelor medicale, ale dispeceratelor integrate, în sediile centrale ale serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi SMURD, inclusiv în toate bazele aeriene de salvare;
 1. j) nepredarea de către echipajul de urgenţă care efectuează transferul interclinic medicului din unitatea care primeşte pacientul a materialelor sanitare şi medicamentelor primite de la unitatea sanitară trimiţătoare şi rămase neutilizate pe timpul transferului şi neînregistrarea acestora în fişa pacientului de către echipajul de transfer, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 1. k) neasigurarea unităţilor sanitare publice, care participă la procesul de dispecerizare a paturilor libere, cu un calculator şi o legătură internet în UPU sau CPU ori la nivelul secţiei sau al serviciului care răspunde de actualizarea paturilor libere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 1. l) necompletarea datelor privind paturile libere din cadrul unităţilor sanitare, conform prevederilor legale, şi nerespectarea normelor de organizare şi funcţionare ale Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere şi asigurate de către spitalele prevăzute în actele normative în vigoare pentru internarea pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU;
 1. m) neafişarea corespunzătoare în spaţiile de triaj şi de aşteptare din cadrul UPU sau CPU a textului privind modalitatea de acces şi triaj, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 1. n) externarea pacientului din salonul de observaţie fără decizia comisiei mixte alcătuite din reprezentanţi ai UPU sau CPU, ai secţiei de specialitate din cadrul spitalului şi conducerii spitalului, cu excepţia cazului în care medicul din cadrul UPU ori CPU îşi asumă răspunderea externării singur sau împreună cu un medic specialist din cadrul unităţii sanitare respective;
 1. o) refuzul preluării de către medicul de gardă dintr-o secţie de terapie intensivă de profil sau dintr-o secţie de terapie intensivă generală a pacientului aflat în stare critică, în condiţiile existenţei uneiposibilităţi de a fi preluat;
 1. p) nepreluarea pacientului din UPU sau CPU cu prioritate, în momentul în care se eliberează un loc în secţiile de terapie intensivă de profil sau în cele generale, în cazul în care există pacienţi aflaţi în stare critică, reţinuţi în UPU;
 1. q) neasigurarea de către şefii de secţie a numărului de paturi pentru internarea în regim de urgenţă a pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

 1. a) nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind procedura de preluare şi internare a cazurilor de urgenţă;
 1. b) nerespectarea de către conducerea unităţii sanitare a condiţiilor minime privind organizarea şi dotarea UPU sau CPU, conform normelor legale în vigoare.
 1. La articolul 26 partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 26 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: ”

 1. a) funcţionarea sistemelor paralele de primiri urgenţe sub forma unor camere de gardă sau sub oricare altă formă în spitalele unde funcţionează UPU sau CPU, cu excepţia cazurilor specifice prevăzute de reglementările legale în vigoare; 
 1. b) refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient de către un medic din cadrul UPU sau CPU;
 1. c) neremedierea de către conducerea spitalului a deficienţelor care duc la imposibilitatea examinărilor minime obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare, în urma sesizării acestora în scris de către medicul şef al UPU sau CPU;
 1. d) neasigurarea de către conducerea spitalului a structurii minime a sistemului de comunicaţii care să permită acordarea asistenţei medicale de urgenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
 1. La articolul 27 partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 27 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei

pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:”

 1. a) neorganizarea primirii urgenţelor în spital, prin sistem de camere de gardă, de către spitalele locale generale care nu pot organiza în structura lor CPU din lipsă de resurse umane şi/sau materiale, implicând direct medicii de gardă din acel spital;
 1. b) neasigurarea de către conducerea unităţii sanitare a preluării cheltuielilor suportate în cadrul UPU sau CPU, pe durata internării pacientului în salonul de observaţie, de către secţia în care se internează pacientul.
 1. La articolul 28 partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 27 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:”

a) neasigurarea de către serviciile de ambulanţă publice şi private a dotării ambulanţelor cu echipamente, materiale sanitare, medicamente, conform reglementărilor legale în vigoare;

 1. b) reclasificarea echipajelor de intervenţie de către conducerea serviciului de ambulanţă public/privat la un nivel superior celui autorizat iniţial, fără obţinerea aprobării autorităţii de sănătate publică care a emis autorizaţia.
 1. La articolul 29 partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 29 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:”

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:

 1. a) neacordarea asistenţei medicale de urgenţă unui pacient fără posibilităţi de achitare a costurilor aferente stabilizării, aflat în stare critică sau acuzând simptomatologia unei maladii acute care poate pune viaţa acestuia în pericol, de către unităţile sanitare private care au în structură servicii de urgenţă, până la transferarea acestuia în condiţii corespunzătoare către o unitate sanitară publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 1. b) nerespectarea de către spitalele private a prevederilor legale în vigoare aplicabile spitalelor publice în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, din punctul de vedere al organizării şi dotării, precum şi din punctul de vedere al resurselor umane, în cazul în care au în structură servicii de urgenţă

Proiectul mai propune sancțiuni noi sau majorarea amenzilor pentru:

Neasigurarea în fiecare secţie de spitalizare a spaţiilor, circuitelor funcţionale şi a condiţiilor necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezintă surse de boli transmisibile, precum şi pentru bolnavii cu receptivitate crescută la infecţii.

Neelaborarea planul propriu de gestionare a deşeurilor medicale, aprobat de direcţiile de sănătate publică judeţene și nerespectarea duratei stocării temporare a deşeurilor medicale infecţioase în incintele unităţilor medicale.

Lipsa documentelor care atestă serviciile medicale acordate pacienţilor, nerespectarea regulilor privind regimul şi condiţiile de acces în unităţile sanitare, neasigurarea în unităţile sanitare de orice tip a dotărilor cu obiecte sanitare în număr corespunzător normativului în vigoare sau neasigurarea prelucrării sanitare a pacienţilor la internare.

Nerespectarea circuitelor funcţionale şi a structurii spaţial funcţionale a compartimentelor şi serviciilor, neefectuarea verificării aparaturii de sterilizare, neasigurarea depozitării şi păstrării în condiţii optime sau în condiţiile cerute de producător a articolelor sterilizate şi de unică folosinţă, utilizarea produselor biocide sau medicamentelor cu termen de valabilitate expirat, reutilizarea articolelor şi materialelor sanitare de unică folosinţă sau neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii şi în sălile de naştere.

Neaplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor de boli transmisibile de către unitățile sanitare furnizoare de servicii medicale care eliberează cadavrele persoanelor decedate din cauza bolilor transmisibile, nerespectarea normelor antiepidemice şi de igienă privind transportul, depunerea la capelă şi înhumarea cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile.

In loc de (scurta) concluzie:

Acel moment în care statul își aplică singur amenzi, chiar dublate!

S-au rezolvat toate problemele din sistemul sanitar.

Pentru orice cunoscător al sistemului medical de stat, este vizibil faptul că majoritatea abaterilor din proiect se regăsesc în toate spitalele din țară din cauza subfinanțării sistematice și de lungă durată a sistemului sanitar și din cauza lipsei personalului!

Statul subfinantează, personalul medical, paramedical și auxiliar plătește!

Mai rămân medici în țară? Salariile au crescut într-atât încât să plătească amenzile?!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.