Bucureștenii – și gazați și cu banii luați

Primăria Capitalei va plăti Iridex fondul de închidere al Gropii de gunoi de la Chiajna!

De aproape trei ani de zile încoace, groapa de gunoi municipală de la Chiajna a iscat multe controverse. Pe de o parte, Primăria Sectorului 1 și cetățenii reclamă că depozitul de deșeuri este sursa de poluare a aerului din nord-vestul Bucureștiului, că de acolo ar proveni mirosul de ouă clocite care este marca depășirii concentrațiilor admise de hidrogen sulfurat.

Autoritatea Locală din Banu Manta mai spune și că Depozitul Municipal Ecologic de Deșeuri de la Chiajna ar fi depășit cantitatea de 4,5 milioane de metri cubi, ce urma a fi depozitată, conform contractului din 1999 dintre PMB și operatorul gropii de gunoi, SC Iridex Gropu SRL.

Alte nereguli ar viza faptul că celulele C6 și C7, cele unde se depozitează în prezent, sunt constituite pe teren privat, proprietatea Irudex, lucru interzis de lege, precum și inexistența fondului de închidere și de monitorizare post-inchidere a gropii de gunoi, a cărui constituire este tot o obligație legală.

Irudex a afirmat, în repetate rânduri, prin reprezentanții săi, că nu groapa de gunoi de la Chiajna ar fi sursa poluării pe care o reclamă cetățenii din nord-vestul Capitalei. Tot reprezentanții operatorului gropii de gunoi au afirmat, tot în repetate rânduri, că fondul de închidere și de monitorizare post-închidere ar fi o obligație a Primăriei Capitalei, potrivit contractului de concesiune din 1999 cu Iridex Group.

Primăria Municipiului București, deși am formulat o solicitare de presă în baza Legii 544 a liberului acces la informațiile de interes public, nu ne-a oferit un răspuns cu privire la soarta gropii de gunoi de la Chiajna, după luna martie, termen la care expirau atât contractul între PMB și Iridex, cât și concesiunea pe 20 de ani a celor 16,5 hectare pe care se află celulele C1-C5 de la Chiajna către București.

Am aflat, în schimb, de la Primăria Sectorului 1 că, pe 22 martie anul acesta, a fost încheiat un Act Adițional Nr. 3 la Contactul 955/1999 dintre PMB și Iridex. Prin acest act adițional se prelungește contractul de acum 20 de ani cu încă un an. Deci, practic, groapa de gunoi de la Chiajna va mai funcționa legal până în martie anul viitor.

În schimb, nu am putut afla de la autoritățile locale ce se întâmplă cu fondul de închidere și monitorizare post-închidere a gropii de gunoi. Ceea ce nu am putut afla nici de la Primăria Capitalei, nici de la cea a Sectorului 1, am aflat, însă, de pe portalul instanțelor. Astfel, pe 12 aprilie, s-a pronunțat sentința în procesul dintre PMB și Iridex privind fondul de închidere și monitorizare post-închidere a gropii de gunoi de la Chiajna. Astfel, potrivit portarului instanțelor:

„Solutia pe scurt: Respinge excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, ca neîntemeiată. Admite în parte cererea. Obligă pârâtul Municipiul Bucureşti, prin Primar General, să încheie cu reclamanta Act adiţional la Contractul nr. 955/11.03.1999, prin care să se stabilească împreună cu reclamanta conţinutul concret, durata şi tariful anual aferent serviciilor de monitorizare post-închidere a compartimentelor C1-C5 din cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Iridex, pe care îl cuantifică în prezent la suma de 6.109.868 lei/an, obligaţia urmând a fi realizată în maximum 3 luni de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Obligă pârâtul Municipiul Bucureşti, prin Primar General, să plătească reclamantei o penalitate de 6.109,86 lei/zi de întârziere, până la încheierea efectivă a Actului adiţional sus-menţionat. Obligă pârâtul Municipiul Bucureşti, prin Primar General, să plătească reclamantei contravaloarea serviciilor de monitorizare post-închidere prestate de reclamantă pentru perioada 1.08.2015-31.12.2018, în cuantum total de 15.157.898,38 lei. Respinge capătul de cerere referitor la obligarea pârâţilor la plata unei amenzi în cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie/zi de întârziere până la încheierea efectivă a actului adiţional, ca neîntemeiat. Respinge cererea formulată în contradictoriu cu pârâtul Primarul General al Mun. Bucureşti, ca neîntemeiată. Obligă pârâtul Municipiul Bucureşti, prin Primar General, la plata către reclamantă a sumei de 98.754,03 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în 96.354,03 lei onorariu de avocat, 400 lei taxă timbru şi 2000 lei onorariu expert. Dispune restituirea către reclamantă a diferenţei de taxă de timbru nedatorată, în cuantum de 14.600 lei. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în mod public, astăzi, 12.04.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul Grefei Secţiei a II-a Contencios administrativ şi fiscal”. – Document: Hotarâre 2877/2019 17.04.2019

Așadar, conform hotărârii judecătorești, Primăria Capitalei trebuie să încheie cu Iridex un nou act adițional la contractul din 1999 și să plătească operatorului gropii de gunoi de la Chiajna peste 15 milioane de lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de monitorizare post-închidere a celulelor C1-C5, efectuate până acum.

Prin noul act adițional la contractul din 1999 trebuie să se stabilească conținutul concret, tariful și durata serviciile de monitorizare post-închidere a celulelor C1-C5. În plus, Primăria Capitalei va plăti o penalitate de peste 6 mii de lei pe zi, până la încheierea noului act adițional.

Ce înțelegem din hotărârea judecătorească? În primul rând faptul că fondul de închidere și monitorizare post-închidere, care ar fi trebuit constituit, potrivit legii, pe timpul exploatării gropii de gunoi nu a existat niciodată! De aceea este obligată PMB să plătească către Iridex peste 15 milioane de lei.

În al doilea rând, este foarte clar că, nici măcar în cel de-al 12-lea ceas, când a încheiat Actul Adițional Nr. 3 /22.032019 la Contractil Nr. 955/1999, privind prelungirea cu un an a concesiunii către Iridex, Primăria Capitalei nu a inclus în acest act adițional prevederi vizând închiderea și monitorizare a post-închidere a gropii de gunoi de la Chiajna! Oare de ce?

În al treilea rând, înțelegem că bucureștenii din partea de nord-vest a Capitalei ies din acest proces și gazați și cu banii luați. Nu numai că vor trebui să suporte în continuare duhoarea de ouă clocite, dar vor și plăti pentru ca Iridex să monitorizeze muntele de gunoi de la Chiajna.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.