Graba strică treaba! Licitația pentru noile tramvaie ale PMB „deraiată” …

Licitația lansată de către Primăria Capitalei pentru achiziționarea a 100 de tramvaie noi a „deraiat” deja. Principalul motiv al contestației care a dus la suspendarea procedurii de atribuire este termenul foarte scurt în care PMB solicită livrarea și obligarea primului tramvai.

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a admis contestația formulată de către un producător de material rulant împotriva documentației de atribuire, obligând, în consecință, Primăria Municipiului București (PMB) să suspende procedura de achiziție publică pană la solutionarea contestației.

Astfel, CNSC solicită PMB să modifice termenul restrictiv de 45 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor până la care ofertanții au dreptul să solicite clarificări și, pe cale de consecință, să permită adresarea clarificarilor de către ofertanți până cu 20 – 25 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, astfel încât demersul de clarificare a documentației de atribuire să fie unul util.

Contestatarul solicită PMB să prelungească termenul restrictiv de livrare din primul an contractual, stabilit în prezent ca fiind de 9 luni de la semnarea contractului, respectiv termenul de omologare, stabilit în prezent ca fiind de 3 luni de la livrare.

Se mai cere și înlocuirea pragului minim valoric de 28.000.000 lei, permisiv și lipsit de orice relevanță, impus pentru experiența similară, cu un prag superior, care să reflecte capacitatea efectivă a operatorilor economici de a executa un contract de achiziție publică a cărui valoare, este estimată la suma de 845.687.394 lei, și a cărui complexitate sunt mult superioare celei rezultate din experiența impusă participanților prin actualul prag de 28 milioane lei.

De asemenea, compania care a depus contestația este de părere că termenele de livrare impuse prin graficul de livrare al tramvaielor sunt nejustificat de scurte.

Graficul de livrare minim, solicitat de către PMB și contestat, prevede că, în primul an de contract, va fi livrat un tramvai, în al doilea și al treilea an vor fi livrate câte 48 de tramvaie, iar in ultimul an de contract ar urma a fi livrate 3 tramvaie.

In plus, contestatarul consideră că punctul critic este reprezentat, în esență, de faptul că ofertantul desemnat câștigător trebuie să livreze primul tramvai în maxim 9 luni de la semnarea contractului și să îl omologheze, pe cheltuiala sa, în maxim 3 luni de la livrare, în caz contrar, contractul urmând a fi reziliat.

Termenele de livrare și omologare sunt extrem de scurte în raport de specificațiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească tramvaiele, se spune în contestația admisă de către CNSC.

“Tramvaiele care urmează a fi livrate în cadrul contractului nu sunt standard ci urmează a fi configurate în concret în raport de cerințele tehnice impuse de către Primariay Municipiului București, prin Caietul de sarcini, ceea ce, desigur, implică un interval de timp semnificativ mai mare pentru construcție și configurare; producția și configurarea tramvaielor, în maniera impusă prin documentație, face, practic, imposibil de respectat, temenele de livrare și omologare”, susține compania care a depus contestația.

Contestatarul își argumentează critica prin câteva extrase de referință din care rezultă că “niciunde în Europa nu se solicită livrarea și omologarea unui tramvai în doar 12 luni, acest termen (pentru livrare și omologare) fiind de obicei de 2 – 3 ani.”

În acest sens, producătorul european de material rulant care a contestat procedura de licitație enumeră câteva exemple concludente:

  • Orașul Chemnitz a primit, în noiembrie 2018, tramvaie de la Skoda, comandate în anul 2016.
  • Orașul Munchen a pus în funcțiune, în decembrie 2018, tramvaie Avenio de la Siemens, comandate în anul 2015.
  • Capitala austriacă, Viena, a comandat tramvaie Ulf de la Siemens în primăvara anului 2004 și a pus în funcțiune primul dintre aceste tramvaie în decembrie 2006.
  • Orașul Berna a lansat, la data de 1 decembrie 2016, o licitație pentru achiziția a 50 de tramvaie cu podea coborâtă. Contractul este estimat a fi semnat la finele anului 2019, iar livrarea tramvaielor este previzionată în perioada 2023 – 2024.
  • Wiener Lokatbahn a semnat, în decembrie 2018, un contract cu Bombardier, pentru achiziția a 18 tramvaie cu livrare începând cu anul 2021.
  • Berlin BKW a anunțat semnarea unui contract suplimentar cu Bombardier pentru achiziția a 21 de tramvaie, cu livrare în perioada iulie 2020 – mai 2021, ca parte a unui contract cadru pentru a achiziția a 210 tramvaie, început în anul 2006, Contractul suplimentar a fost semnat deoarece o nouă licitație ar fi generat livrarea de tramvaie în anul 2026.

Contestatarul cere ca termenul de livrare și omologare să fie extins la minim 2 ani pentru primul tramvai, astfel încât, primul tramvai să fie livrat într-un termen de 2 ani si omologat într-un termen de 1 an calculat de la data livrării.

La rândul său, în răspunsul formulat către CNSC, PMB consideră că solicitarea privind suspendarea procedurii de achiziție publică este neîntemeiată și învederează că societatea contestatoare nu aduce, în susținerea cererii sale, justificarea motivelor pentru care s-ar impune suspendarea procedurii.

În plus, PMB susține: „ca o eventuală suspendare ar avea consecințe negative pentru București, prin lezarea interesului public, ținând cont că așteptările și nevoile actuale și imediate de a dezvolta și a moderniza serviciul de transport public în comun sunt stringente, iar oportunitatea de a materializa acest deziderat, într-un timp cât mai scurt, reprezintă un obiectiv major.

Conform PMB, suspendarea procedurii ar prejudicia grav entitatea contractantă și interesul public, deoarece prin prelungirea nejustificată a procedurii de achiziție, cei peste 2,5 milioane de locuitori ai Municipiului București și cei 1,5 milioane de călători zilnic, nu pot beneficia de o îmbunătățire a transportului public prin introducerea în circulație a tramvaielor care fac obiectul procedurii de achiziție .”

După analizarea atât a contestației depuse de către producătorul de material rulant cât și a răspunsului primit de la PMB, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a constatat că “prin criticile formulate împotriva documentației de licitație a fost creată o îndoiala evidentă cu privire la legalitatea unora dintre aspectele criticate, ceea ce ar putea răsturna prezumția de legalitate de care se bucură orice act administrativ”.

In consecință, CNSC a dispus suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea contestației.

Așadar cei de la Primăria Capitalei par să nu cunoască vechiul dicton lati „festina lente” … Grăbiți-va încet, domnilor …

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.