„Tainica inimă a Bucureșcilor – Poveștile Jaristei” istorisite de Kera Calița și însoțite de priveliști de altădată!

Sursa foto: www.canal2.md

O carte pe care nu ar trebui să o lăsați necitita în această iarnă este „Tainica inimă a Bucureșcilor” , poveștile Jaristei istorisite de Kera Calița alias Aurora Nicolau și însoțite de priveliști de altădată și de totdeauna, cum ne spune autoarea „cvintesența lumii de odinioară, cu fotohisie și parisie”.

Cartea a apărut la editură Integral și ne povestește o istorie a Bucureștiului văzută cu ochi de femeie. Însă aceasta nu o face mai puțin interesantă.

Sursa foto: www.eintegral.ro

Itinerariul începe în mahalaua Podul Caliței care în vechime era o mahala ”de cheag” a negustorimii bucureștene, ale cărei case se adunaseră nu întâmplător în acest loc binecuvântat, între Mitropolie, vechiul Palat Domnesc, Spitalul Brâncovenesc, Mănăstirea Antim, Dealul Filaret și Dealul Spirii.

Însă ce era o Caliță? Povestea începe cu legendara doamnă Chiajna, căsătorită cu Mircea Vodă Ciobanul domnul Țării Românești. Ea s-a preocupat de soarta celor săraci și năpăstuiți, pentru văduvele și orfanii rămași în urmă încleștărilor și războaielor. Astfel, la ordinul ei, aceștia au fost strânși de pe drumuri și așezați ca într-o tabără la sleahul Mehedinților, numindu-l astfel Podul Calicilor, adică al săracilor.

Mai târziu, grija calicilor, adică a săracilor a luat-o doamna Ecaterina, soția lui Alexandru Vodă Basarab de la curtea Sfintei Troițe, pomenită și amintită ca „doamna cea bună”, prima Caliță a Bucureștilor. Despre ea, Aurora Nicolau ne povestește în cartea să, citându-l pe scriitorul Horia Pană

„Calița Doamnă, a scos lege nouă și a întărit la Mitropolie cu blestem, cum că toți calicii, după catagrafia starostelui lor, au primit de la haznaua (adică visteria) țării un firfiric de fiecare zi din an iar la început de An Nou fiecine din Mahalaua Calicilor primește pe cheltuiala domniei un rând de straie noi. Așa se face că bucuria este mai aprinsă întotdeauna de An Nou în Mahalaua Calicilor domnești a Caliței Basarabă”.

Sursa foto: www.gustarte.ro

Însă aceasta este doar una din întâmplările și poveștile locurilor din București pe care le aflăm din această carte. Tot aici sunt pomenite legende ale bisericilor dar și istorii neștiute despre hanurile bucureștene dar și oaspeții lor mai mult sau mai puțin știuți.

Sunt pomenite, de asemenea, așezăminte obștești precum Spitalul Brâncovenesc și Parcul Carol. Însă nu sunt uitați nici locuitorii de vază ai Podului Caliței precum boierii Dudești, Hagi Tudorcache, imortalizat de Barbu Delavrancea în nuvela sa Hagi Tudose, Nae T. Orășanu, jurnalist dar și …inventatorul mititeilor. Și mulți alții.

Astfel Aurora Nicolau reușește să închide între coperțile volumului „Inima Tainică a Bucurescilor-Poveștile Jaristei”, o întreagă lume cu bucuriile și tristețile ei, cu necazurile dar și cu speranțele ei, o lume în care vă veți cufunda atunci când veți citi cartea pe care nu o veți lăsa din mână până când nu veți întoarce și ultima pagină!

Lasă un răspuns