Proza scurta merita mai mult – un concurs pentru liceenii cu texte…bune!

Daca esti tanar si ai texte, fa din ele proza scurta!
BucurestiFM impreuna cu Editura Eikon si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti organizeaza Concursul pentru liceeni „Proza scurta merita mai mult!”
Daca ai intre 14 si 18 ani si talent la scris, intra in concurs!
Mai departe-i simplu > Citit, Placut, Publicat!

REGULAMENT CONCURS „PROZA SCURTĂ MERITĂ MAI MULT”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORI
Organizatorii Concursului interactiv „Proza scurtă merită mai mult” sunt:
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. G-ral Berthelot nr. 62-64, Sector 1, Cod Fiscal 8296093, cod IBAN RO87RNCB0072049694410001, B.C.R. Sector 1, reprezentat legal prin Georgică Severin – Preşedinte Director General, adresa de corespondenţă STUDIOUL REGIONAL D BUCUREŞTI , str. G-ral Berthelot nr. 62-64, Sector 1, tel: 0123031754, fax: 0213148667, email: bucurestifm@radioromania.ro, denumită în continuare BUCUREŞTI FM
Și
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în Str. Icoanei, Nr. 19, Sectorul 2, telefon 021/2118841, 021/2118485, CUI 4203563, reprezentată de doamna Mihaela Daniela Cârstea – Inspector de specialitate, denumit în continuare INSPECTORATUL ȘCOLAR
Și
EDITURA EIKON, administrată de S.C. EIKON BOOKSTAGE S.R.L., cu sediul social în București, Str. Răsadniței nr. 121A, Sector 6, punct de lucru în București, Str. Smochinului nr. 8, Sector 1, CUI RO32756305, J40/1377/2014, IBAN RO32BTRLRONCRT0244716501, deschis la Banca Transilvania, Sucursala O. Goga, reprezentată de Maria Tutunaru, în calitate de Administrator, denumită în continuare EDITURA EIKON.

Concursul „Proza scurtă merită mai mult” se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul de Concurs”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.
Prin înscrierea la Concurs, participanții declară expres că au citit, au înţeles şi sunt de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI
Concursul „Proza scurtă merită mai mult” se desfăşoară în perioada 01 noiembrie 2017 – 30 aprilie 2018. Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau prin decizia unilaterală a Organizatorilor.

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
CALENDAR CONCURS:
1.11.2017-20.11.2017 – Prezentarea proiectului în liceele bucureștene;

23.11.2017, ora 12.00, în cadrul Gaudeamus – Workshop/atelier de scriere susținut de Editura EIKON, întâlnire cu elevii și profesorii din liceele din București, prezentarea pe larg a Concursului, sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri;

23.11.2017-31.01.2018 – trimiterea lucrărilor de proză scurtă pe adresa concurs@edituraeikon.ro. Toate lucrările de proză vor fi însoțite de datele de contact ale autorilor.

mai 2018 –Premierea câștigătorilor, lansarea volumului în cadrul Festivalului „Jos pălăria” la Teatrul de Comedie București.

DETALII TEHNICE
Vor intra în Concurs lucrările care au următoarele specificații:

Maximum 20 pagini A4/lucrare
Limba: română
Font: Times New Roman
Dimensiune font: 12
Spațiere: 1,5 (line spacing)

Lucrările trebuie însoțite de:
– datele de contact ale participanților (NUME, PRENUME, ADRESA, CNP, ADRESA E-MAIL, TELEFON)
– fotografie portret participant (minimum 300 dpi)

Fiecare participant poate intra în Concurs cu maximum 2 (două) creații literare.
Câştigătorii vor fi desemnaţi prin jurizare. Deciziile juriului nu pot fi contestate.

Juriul Concursului este compus din:

Ioana Brușten – scriitor, realizator de emisiuni la București FM
Prof. Mihaela Daniela Cârstea – Inspector de Specialitate Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Prof. Dr. Christian Crăciun – profesor, scriitor, critic literar
Prof. Dr. Vianu Mureșan – scriitor, critic literar
Valentin Ajder – directorul Editurii EIKON

SECŢIUNEA 4. PREMIUL ŞI MODALITATEA DE ACORDARE
Premiul Concursului constă în publicarea unui volum de proză, care va cuprinde lucrările selecționate de membrii juriului. Volumul va avea format 14,5×20,5, hartie offset 80g/volumica 55-60g, coperta 300, policromie, laminare mata/lucioasă.
Publicarea volumului va fi asigurată de EDITURA EIKON (redactare, tehnoredactare, paginare, corectură, supervizare, grafică interior, grafică copertă).
Numele câştigătorilor Concursului vor fi anunţate pe site-urile oficiale, precum și pe rețelele de socializare ale Organizatorilor pe data de 15 martie 2018.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, cu excepţia persoanelor care lucrează în cadrul instituțiilor care organizează Concursul, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv.

SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Prin participarea la Concurs, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Îşi exprimă, de asemenea, acordul privind includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la Concurs, precum şi acordul privitor la posibilitatea de a le fi furnizate informaţii despre produsele şi evenimentele Organizatorilor şi cele ale partenerilor.
Participarea la Concurs constituie acordul potenţialilor câştigători referitor la faptul că

Sursa foto: The Mindful Word

numele va fi făcut public potrivit legislaţiei în vigoare şi folosit în materiale publicitare de către Organizatori fără niciun fel de plată aferentă. Câştigătorii vor putea semna şi o declaraţie scrisă în acest sens, conform celor solicitate de către Organizatori.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor, Organizatorii Concursului au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale ale participanților la Concurs.
Conform Legii nr. 677/2001, participanții la Concurs beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale şi de a solicita ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții la Concurs se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, în atentia departamentului de Customer Service Editura EIKON trimisă pe adresa Str. Smochinului nr. 8, Sector 1, București, sau la adresa de mail contact@edituraeikon.ro.

SECŢIUNEA 7. DREPTURILE DE AUTOR
Prin trimiterea lucrărilor la adresa concurs@edituraeikon.ro, participanții declară pe proprie răspundere că opera propusă spre jurizare este în întregime creația lor și că nu se încalcă drepturile patrimoniale și morale ale altor persoane, prin publicarea, traducerea și difuzarea acesteia, conform Legii 8/1996 privind drepturile de Autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.
Participanții declară pe proprie răspundere că drepturile patrimoniale asupra editării în limba română pentru lucrările trimise se află în proprietatea lor și că nu au încheiat niciun contract de editare pentru lucrările trimise pentru jurizare.
Înainte de publicarea volumului, participanții desemnați ca fiind câștigători vor semna un contract de editare cu Editura EIKON, prin care vor ceda Editurii drepturile de autor privind creația literară, în vederea publicării în volumul de proză. În cazul participanților care nu au împlinit vârsta legală de 18 ani la data începerii Concursului, contractele de editare se vor semna în numele lor de către tutorii legali (părinți).

SECŢIUNEA 8. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente române din municipiul Bucureşti. Legea aplicabilă este legea română. Organizatorii nu răspund pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea Concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

SECȚIUNEA 9.TAXE ŞI IMPOZITE
Participarea în cadrul Concursului nu implică niciun fel de costuri suplimentare pentru Participanţi percepute de Organizatori. Participanţii iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 77 aliniatul (4) din Codul fiscal, veniturile obţinute de câştigătorii premiilor care au o valoare de peste 600 lei sunt impozabile. În cazul în care se vor acorda premii în bani, Organizatorii se obligă: 1. să îndeplinească formalităţile privind plata şi declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal (plata şi depunerea declaraţiilor fiscale corespunzătoare); 2. să achite pentru câştigător, în termenul prevăzut de legislaţia fiscală, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de câştigător prin acordarea premiilor. Organizatorul se obligă să plătească toate taxele către autorităţi aferente premiilor, dacă este cazul.

SECȚIUNEA 10. PREVEDERI FINALE
Regulamentul oficial al Concursului „Proza scurtă merită mai mult” este adus la cunoştinţa publicului în mod gratuit pe site-urile www.bucurestifm.ro, www.edituraeikon.ro, www.ismb.edu.ro și pe paginile rețelelor de socializare ale Organizatorilor. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunţa public schimbările.
Regulament a fost întocmit în data de 1 noiembrie 2017.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.