Servicii educaționale de sprijin pentru copii cu dizabilități!

Sursa foto: www.botosaninews.ro

Deputatul PSD Tamara Ciofu a anunțat că, începând cu anul școlar 2017-2018, elevii cu cerințe educaționale speciale vor beneficia de utilizarea echipamentelor și softurilor asistive în susținerea examenelor de orice tip și nivel.

În același timp, pe parcursul fiecărui ciclu de învățământ copii cu dizabilități vor avea la dispoziție servicii educaționale de sprijin, unitățile de învățământ fiind obligate să asigure dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului și gradului de handicap, mobilier special în sălile de curs, precum și manuale școlare și suporturi de curs în format accesibil pentru aceștia.

Sursa foto: www.botosaniexclusiv.ro

”Am făcut demersuri din legislatura trecută pentru asigurarea terapiilor de suport a copiilor cu tulburări de învățare și am reușit să rezolvăm această problemă. Din 2016, toți elevii din România, începând de la clasa pregătitoare și până la gimnaziu sunt testați anual în vederea depistării riscului de dezvoltare a perturbărilor de limbaj și exprimare. În cazul identificării unor probleme li se asigură suport psihopedagogic de specialitate. Acum în urma adoptării Ordonanței nr. 51/2017, limbajul mimico-gestual este recunoscut oficial ca mijloc de comunicare specific persoanelor cu dizabilități auditive, iar tinerii cu deficiențe de auz vor beneficia de aparatură specifică și de un interpret mimico-gestual la susținerea oricărui tip de testare sau examen. Așadar, există toate condițiile pentru a crește rata de promovare a tinerilor cu astfel de deficiențe, care până acum era de sub 1%”, a declarat Tamara Ciofu.

În anul 2010, România a ratificat Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, prin care se stabilește un cadru de elaborare a politicilor publice și de modernizare a practicilor, instrumentelor și modalităților de sprijin în comunitate, care să conducă la participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în societate, la o viață demnă și împlinită în comunitate. Cu toate acestea, până la adoptarea OUG 51/2017, o serie de probleme privind situația educației copiilor și tinerilor cu dizabilități nu au fost rezolvate.

Sursa foto: www.agerpres.ro

„Începând cu acest an școlar putem spune într-adevăr că România s-a angajat pe deplin și în mod real să mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor, astfel încât niciun copil cu dizabilități să nu fie discriminat, marginalizat, exclus sau abuzat, iar alegerile și aspirațiile fiecăruia să fie respectate și sprijinite. O dată cu introducerea utilizării echipamentelor asistive, elevii cu cerințe educaționale speciale beneficiază gratuit de masă și cazare în internatele școlare și alte drepturi materiale, iar studenții cu deficiențe beneficiază, la cerere, de reducerea cu 50% a taxelor pentru cazare și masă la cantinele și căminele studențeşti”, a subliniat deputatul social-democrat.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lasă un răspuns