Părinţii şi şcoala vor semna un contract educaţional cu drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi

Unităţile de învăţământ preuniversitar vor încheia un contract educaţional cu părinţii sau tutorii copiilor, în care vor fi stabilite drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, iar neîndeplinirea obligaţiilor asumate de şcoală va constitui abatere disciplinară.

Aceste prevederi sunt incluse într-un proiect privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pus în dezbatere publică, vineri, de Ministerul Educaţiei.

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice prevede introducerea contractului educaţional între unităţile de învăţământ preuniversitar şi părinţi.

„Unităţile de învăţământ preuniversitar încheie cu părinţii/tutorii legal instituiţi, în momentul înscrierii antepreşcolarilor, respectiv a preşcolarilor sau a elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor”, prevede documentul.

Modelul contractului educaţional va fi particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar, prin decizia consiliului de administraţie, după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor.

Contractul va fi valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar, iar eventualele modificări se vor putea face printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi, care se va ataşa contractului educaţional.

De asemenea, contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părţilor semnatare – respectiv unitatea de învăţământ preuniversitar, beneficiarul primar al educaţiei, părintele sau tutorele legal instituit, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.

Contractul se va încheia în două exemplare originale, unul pentru părinte/tutorele legal instituit, altul pentru unitatea de învăţământ şi va produce efecte de la data semnării.

Conform documentului, părintele sau tutorele legal instituit al preşcolarului/elevului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învăţământ preuniversitar unde va studia copilul şi să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul acestuia.

Documentul mai stabileşte că părintele are dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriului copil şi are acces în incinta unităţii de învăţământ preuniversitar dacă: a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ preuniversitar, desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice, depune o cerere/alt document la secretariat sau dacă participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar.

De asemenea, consiliul de administraţie are obligaţia să stabilească procedurile de acces al părinţilor în unităţile de învăţământ preuniversitar şi pentru alte situaţii.

Printre drepturilor părinţilor se mai numără posibilitatea constituirii în asociaţii cu personalitate juridică şi solicitarea rezolvării unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil/elev, prin discuţii amiabile, cu respectarea următoarelor etape: discuţii amiabile cu cadrul didactic implicat, cu directorul unităţii de învăţământ preuniversitar şi cerere scrisă adresată conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar.

Dacă au fost parcurse etapele menţionate anterior şi starea conflictuală nu a fost rezolvată, părintele se poate adresa inspectoratului şcolar şi, în cele din urmă, Ministerului Educaţiei.

În regulament se subliniază şi că, potrivit prevederilor legale, părintele/tutorele legal instituit are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor, în caz contrar putând fi sancţionaţi cu amendă cuprinsă între 100 de lei şi 1.000 de lei sau pot fi obligaţi să presteze muncă în folosul comunităţii.

 

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.