Radio România – membru al Comitetului Director COPEAM

În perioada 11-13 aprilie 2014, a avut loc la Tunis cea de-a 20-a Adunare Generală a Conferinţei Permanente a Audiovizualului Mediteranean (COPEAM).

Cu această ocazie s-au desfaşurat şi Adunarea Comisiei Radio şi Adunarea Comitetului Director al COPEAM.

În cadrul acestor reuniuni, Societatea Română de Radiodifuziune a fost reprezentată de o delegaţie formată din dl.Ovidiu Miculescu – Preşedinte Director General şi dl. Dan Şanta – Director Relaţii Internaţionale. 

Prezentarea Raportului de Activitate pe anul trecut, Raportul de Activitate al Pre ş edintelui COPEAM, exerciţiul financiar pe 2013, aprobarea bugetului de venituri ş i cheltuieli au fost principalele puncte de pe ordinea de zi a Adunării Generale. 

Societatea Română de Radiodifuziune a fost realeasă, prin vot, cu o majoritate semnificativă, ca membru al Comitetului Director COPEAM. 

Membrii Comitetului Director pentru perioada 2014 – 2016 sunt: 

• EPTV – Algeria

• PBC – Autoritatea Palestiniană 

• CyBC – Cipru

• HRT – Croaţia 

• ERTU – Egipt

• INA – Franţa 

• France Télévisions – Franţa

• RAI – Italia

• Téléliban – Liban 

• SNRT – Maroc

• SRR – România 

• RTVE – Spania

• Radio Tunisienne – Tunisia 

• TRT – Turcia